“V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini – ZDoh-2 lahko zahtevate, da
se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo,
nameni za financiranje splošno-koristnih namenov.”

Kot upravičenci vas vabimo, da del teh sredstev namenite tudi nam in na ta način podprete naše delovanje.

Obrazec z navodili